قائم آنلاین

پایگاه خبری تحلیلی قائم‌ شهرمقاله

چاپ

9دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

قائم شهر - قائم آنلاین ، روز نهم دی ماه یاد آور حرکت و خیزش اجتماعی مردم جهت نشان دادن انسجام ملی  همه ی آحاد ملت در برابر هر گونه توطئه ی خارجی و داخلی میباشد. 
این حرکت ناشی از شعور و آگاهی ملت بوده و در پاسخ به ندای رهبری صورت گرفت و به همین دلیل به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام نهاده شد.

پیام ملت در این حرکت، حفظ همه جانبه انسجام جامعه در مقابل تلاش فتنه گران برای سقوط نظام و تجزیه کشور و پیامدهای آن حادثه بوده است. 
این حرکت یک آموزه برای آینده ی جامعه ایجاد کرد و همان وحدت اجتماعی و حفظ ساختار نظام و ارزش امنیت اجتماعی و سیاسی می باشد، اگر چه که باید به وجود مشکلات گوناگون اذعان داشت و آنان را از راه های قانونی و واقعی رفع نمود ، اما فتنه ی سال 88 که حرکت مردمی روز 9 دی نقطه ی پایان آن بوده در دل خود حرکات و صحنه های زشت و زیبای زیادی داشته که بررسی همه آنها خارج از بحث است اما جهت روشن شدن افکار و یادآوری ، به
نقش مقام معظم رهبری در مدیریت بحران می پردازیم. در ابتدای گفتار به خطبه ی حضرت امیر(ع) در مورد فتنه و توصیف فتنه گران اشاره ای خواهیم داشت تا بحث و قصه ی دردناک فتنه در جامعه بهتر توصیف شود.
" آن گمراهان برای حرکت در مسیر گمراهی و رها کردن طرق رشد و کمال به راست و چپ زدند. شتاب نکنید درباره ی رسیدن به چیزی که آماده و درصدد وصول به شما است و دیر تلقی نکنید آنچه را که فردا از راه می رسد پس چه بسا شتاب زده برای بدست آوردن چیزی می شتابد که اگر آن را در یابد آرزو خواهد کرد که ای کاش آن را در نمی یافت. شما ای طایفه ی عرب بترسید از مستی های نعمت و بر حذر باشید از سختی های عذاب و انتقام و قدم ثابت نمائید، در تاریکی های غبار شبهه و انحراف فتنه و درهنگام بروز باطن و ظهور پنهانی و بر پا گشتن قطب و گردیدن آسیای آن فتنه از راه های پنهانی به حرکت در می آید و به رسوایی و شناعت و زشتی آشکار منتهی    می گردد."
از لا به لای سخنان حضرت امیر(ع) و دیگر بزرگان، فتنه در یک معنای ساده عبارت از تفکر و حرکت گروهی که از مطالبات و توقعات توده های مردم در جهت برهم زدن نظم و انظباط جامعه ، از بین بردن اقتدار مسئولین و کارگزاران نظام ، ازبین بردن حیاء و شرم اجتماعی ، بر باد دادن آبروی جامعه و ملت در مقابل افکارعمومی خارج از کشور و سوق دادن مردم به سوی هدف نا معلوم تعبیر می شود.

اما در چنین بحران خطرناکی که می تواند گریبانگیر هر جامعه ای شود نقش مجریان قانون و مسئولین و خصوصا در راس آنها رهبر جامعه بسیار تعیین کننده است.

رهبر جامعه در چنین شرایطی می تواند چندین تصمیم را اتخاذ نماید از قبیل :

1) با فشار خارجی و داخلی و رایزنی افراد و گروهای مرتبط با فتنه گران قدرت را واگذار كرده واز كشور خارج شده يا خود را به تصميمات قضايي دوره ي بعد خود بسپارد.

2) دستور سركوب عمومی و همه جانبه را صادر كرده كه در ظاهر موفق مي شود اما با حاكم شدن فضاي رعب واستبداد سرنوشت وحشتناكي را براي آينده جامعه و نظام رقم خواهد زد.

3) از دولت ها و افراد بيگانه براي كنترل فضا بهره جويد ، كه در صورت موفقيت ، درافكارعمومي داخلي و خارجي دچار تزلزل در اقتدار و تصميم گيري مي شود و  به وابستگي متهم مي گردد.

4) با تدبير و دور انديشي و سعه ی صدر و استفاده از ابزار هاي فرهنگي و مدني ، جامعه را از بحران به آرامش سوق دهد.

به نظر نگارنده در بحران 88 كه بيشتر مردم براي بيان مطالبات وارد اين عرصه شده بودند و اين حركت توسط فتنه گران منحرف گشته بود ، حركت و عمل مقام معظم رهبري از بعد چهارم اشاره شده قابل بررسی است.

در حالي كه عده اي از دشمنان شتاب زده در خارج کشورسودای عميق تر شدن بحران و در سراشيبي قرار گرفتن نظام را در سر داشتند و عده اي در داخل براي آنها خوراك تبليغاتي فراهم مي كردند .

همچنین جمعي از دلسوزان و مسئولين در داخل ، مديريت مناسبي براي حل بحران ارائه نمي نمودند و عده اي نيز از سر ندانم كاري مردم را تهديد می نمودند ، ايشان با حفظ آرامش و بهره گيري از نظر و آراء انديشمندان و دلسوزان واقعي و استعانت از خدا ، همه ي افراد درگير در ماجرا را به آرام سازی فضا، احترام به قانون و مردم، و حفظ یکپارچگی جامعه دعوت می نمودند ، و در عین حال نکات منفی مسائل را به افراد دخیل در بحران گوشزد می نمودند.

نکته مهم و شاخص در اوامر و نصایح مقام معظم رهبری ایجاد آگاهی و بصیرت در مردم برای درک شرایط موجود و ارزش ثبات و امنیت در جامعه می باشد در عین حال که مردم را به نتیجه ی شوم ادامه ی فتنه وعدم اطاعت از رهبر و قانون گریزی هشدار می دادند.

سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه معروف تهران و استعانت از خداوند و امام زمان(عج) در پایان این مراسم و فصل الخطاب قرار دادن قانون در خاموشی فتنه توسط مردم آموزنده بود.

در این خطبه ایشان ضمن بیان و یادآوری گذشته ی افراد دخیل در این حرکت مجددا به پایبندی همه ی افراد به قانون تاکید می کنند و درعین حال همه ی افراد و گـــروه ها را به پذیرش نتیجه ی انتخابات و رئیس جمهور قانونی و دولت آن و پرهیز از حرکات خیابانی و آشوب دعوت می نمودند.

امروز با گذشت روزها و ماه های زیادی از آن ماجرا و دیدن نتایج آن و همچنین سرنوشت کشور های منطقه که با عدم مدیریت و رهبری صحیح به سرنوشت شوم وعده داده گرفتار شدند ، بهتر می توانیم نقش مدیریتی و فکری مقام معظم رهبری را در ذهن تداعی کنیم و به ارزش بصیرت و آگاهی ملت که مورد اشاره ایشان بوده پی می بریم.

در پایان جهت تکمیل بحث به فرمایشاتی از مقام معظم رهبری در مورد بصیرت و آگاهی که در دیدارهای های مردمی صورت گرفته اشاره می نمائیم :
"
در حوادث گوناگون هم ممکن است بصیرت و بی بصیرتی عارض انسان شود. انسان باید بصیرت پیدا کند. این بصیرت به چه معناست؟ چه جوری می شود این بصیرت را پیدا کرد. این بصیرتی که در حوادث لازم است و در روایات و در کلمات امیر المومنین (ع) هم روی آن تکیه و تاکید شده به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او می گذرد و در حوادثی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می کند تدبر کند و سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند و به تعبیر حضرت امیر(ع) اعتبار کند ، فکر کند و براساس این فکر اعتبار کند یعنی با تدبر مسائل را بسنجد و با این سنجش بصیرت پیدا کند. "
 

برای این پست 0 دیدگاه مطرح شده است. شما نیز دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه شماآرشیو :