تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ دی ۹۸.::. ساعت : ۴:۰۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

اخذ ۱۹۲۹ ردیف استخدامی جذب هیات علمی تا دو سال آینده

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم از اخذ تعداد ۱۹۲۹ ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش قائم آنلاین، دکتر سعدان زکائی در جلسه ۲۴۲ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اخذ مجوزها از سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: تعداد ۱۹۲۹ ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیأت علمی برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اخذ شده است.

در ادامه دکتر محمدرضا رضوان طلب رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم همچنین از اختصاص  ۶۰۰۰ ردیف استخدامی به وزارت علوم خبر داد.

در این جلسه دکتر سید علی حسینی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ارائه گزارشی از نحوه اخذ ردیف استخدامی در سال‌های اخیر، افزود: تعداد ۲۰۰۰ مجوز استخدام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن نسبت استاد به دانشجو (یک به ۱۰) در برنامه ششم توسعه، ادامه داد: ۲۰۰۰ مجوز اختصاص شده برای معوقات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ استفاده شد.

دکتر حسینی افزود: قبل از بارگذاری فراخوان جدید، با دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص ارسال اعلام نیازها براساس نقشه جامع علمی، رشته‌های دایر، مأموریت‌های ویژه واسپاری شده، اولویت‌های مناطق آمایشی دهگانه و نقشه برآورد نیروی انسانی مکاتبه شد و دبیران شوراهای تخصصی به صورت حضوری برای بررسی اعلام نیازهای فراخوان جذب هیئت علمی دعوت شدند.

وی ادامه داد: همچنین برای بررسی اعلام نیاز، با نمایندگان در مناطق آمایشی دهگانه مکاتبه انجام شده است.

همچنین سیدصدرالدین صدری نوش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه توضیحاتی در خصوص نسبت دانشجو به استاد،خاطرنشان کرد: نسبت دانشجو به استاد وزارت علوم ۲۲ به ۸ در سال‌های قبل بوده و امسال به۲۲ به ۵ رسیده است و باید تا سال ۱۴۰۰ به عدد ۲۰ برسد.

وی ادامه داد:  در گذشته نسبت دانشجو به استاد نیز در وزارت بهداشت ۸۲ به ۱۱ بوده که این وضعیت به ۱۰ به دو کاهش یافته است.

صدری نوش آبادی از اختصاص ۲۹۹۵ نفر مجوز به وزارت بهداشت و ۶۲۹۰ نفر مجوز به وزارت علوم خبر داد و گفت: با توجه به نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی فعلاً این تعداد مجوزها کفایت می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به مجوزهای داده شده به وزارتین علوم و بهداشت، هیئت‌های مرکزی جذب ترتیبی اتخاذ شود که توزیع ردیف‌های استخدامی با توجه به اسناد آمایش آموزش عالی و نقشه جامع علمی کشور انجام شود و نیز هیئت‌های مرکزی جذب با توجه به ارائه آمارهای متعدد به مراجع ذی‌ربط، موظفند ظرف ۶ ماه آینده آمار هیئت علمی را به سازمان امور استخدامی و هیئت عالی جذب اعلام کنند.

در ادامه جلسه مهندس جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه اعضای هیئت علمی، سرمایه‌های انسانی نخبه کشور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر توزیع متعادلی در جذب اعضای هیئت علمی وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم توزیع متعادل در جذب اعضای هئیت علمی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد اعضای هیئت علمی با تعداد دانشجو مرتبط است، باید اجرایی شدن هر چه سریع‌تر سند آمایش آموزش عالی انجام شود.

انصاری همچنین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به مجوزهای داده شده به وزارتین علوم و بهداشت، هیئت‌های مرکزی جذب ترتیبی اتخاذ شود که توزیع ردیف‌های استخدامی با توجه به اسناد آمایش آموزش عالی و نقشه جامع علمی کشور انجام شود و نیز هیئت‌های مرکزی جذب با توجه به ارائه آمارهای متعدد به مراجع ذی‌ربط، موظفند ظرف ۶ ماه آینده آمار هیئت علمی را به سازمان امور استخدامی و هیئت عالی جذب اعلام کنند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.