تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۴ دی ۹۸.::. ساعت : ۴:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

متن طرح الزام ایران به کاهش مناسبات دیپلماتیک با انگلستان

طرح الزام جمهوری اسلامی ایران به کاهش مناسبات دیپلماتیک با انگلستان با قید دو فوریت و امضای 23 نماینده مجلس به هیات رئیسه تقدیم شد.

به گزارش قائم آنلاین، متن طرح الزام جمهوری اسلامی ایران به کاهش مناسبات دیپلماتیک با انگلستان به شرح زیر است:

«ماده واحده- از زمان تصویب این قانون دولت مکلف است تحت مناسبات دیپلماتیک خود را با کشور استعمارگر انگلستان تا حد کنسولی کاهش دهد؛ ارتقای مجدد مناسبات فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

تبصره: وزارت خارجه مکلف است در جهت استیفای حقوق ملت ایران علیه جنایات انگلستان از طریق مجامع حقوق بین المللی اقدام کرده و نتایج اقدامات خود را هر سه ماه یک باره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

دیدگاه خود را به ما بگویید.