تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸.::. ساعت : ۵:۵۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

مجموعه تنیس استقلال از فدراسیون گرفته شد

شرکت توسعه و تجهیز با ارسال نامه ای به فدراسیون تنیس خواستار تحویل مجموعه استقلال شد.

به گزارش قائم آنلاین، شرکت توسعه  و تجهیز با ارسال نامه ای به فدراسیون تنیس خواستار واگذاری مجموعه تنیس استقلال به نمایندگان اعزامی شد.

در این نامه  خطاب به نامنی سرپرست فدراسیون نوشته شده است که فدراسیون تنیس نسبت به تعهدات مالی و قراردادی خود با این شرکت عمل نکرده است و نسبت به تحویل مجموعه به نمایندگان اعزامی این شرکت اقدام کنید.

شرکت توسعه و تجهیز مدتی پیش مجموعه استقلال را به مزایده گذاشته بود و به این ترتیب مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد و  دیگر زمین تنیس متعلق به فدراسیون نخواهد بود.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.