تاریخ انتشار :جمعه ۱۰ خرداد ۹۸.::. ساعت : ۹:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

مردم در یک‌سال گذشته چقدر ماست و بستنی مصرف کردند؟

نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)،گویای آن است که ۳۹.۳ درصد مردم در یک سال گذشته چند روز در هفته بستنی مصرف کرده‌اند و ۴۲.۳ درصد مردم نیز در یک سال گذشته هر روز ماست مصرف کرده‌اند.

به گزارش قائم آنلاین، در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از شرکت‌کنندگان پرسیده شده است: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه میزان ماست مصرف شده است؟»

۴۲.۳ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته هر روز ماست مصرف کرده‌اند. ۴۵.۳ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند چند روز در هفته، ۹.۲ درصد پاسخگویان چند روز در ماه و ۱.۱ درصد پاسخگویان، چند بار در سال ماست خورده‌اند.

۱.۸ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند در یک سال گذشته اصلاً ماست مصرف نکرده‌اند و ۰.۳ درصد شرکت‌کنندگان به پرسش مذکور پاسخ ندادند.

نتایج یکی دیگر از نظرسنجی‌های ایسپا که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد ۹۸ انجام شده نشان می‌دهد ۳۹.۳ درصد مردم در یک سال گذشته، چند روز در هفته بستنی مصرف کرده‌اند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۱۰.۹ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته در فصل گرما هر روز بستنی خورده‌اند.

هم‌چنین این نظرسنجی نشان می‌دهد ۲۵.۵ درصد شرکت‌کنندگان چند روز در ماه و ۱۱.۲ درصد افراد چند بار در سال بستنی مصرف کرده‌اند. ۱۲.۸ درصد شرکت‌کنندگان هم گفته‌اند در یک سال گذشته اصلاً بستنی مصرف نکرده‌اند .۰.۳ درصد شرکت‌کنندگان نیز به پرسش «در خانواده شما در یک سال گذشته در فصل گرما تا چه میزان بستنی مصرف شده است؟» پاسخ نداده‌اند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.