تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ خرداد ۹۸.::. ساعت : ۶:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

ظروف یکبار مصرفی که حیات را می‌گیرد

رییس دانشکده علوم دانشگاه بیرجند اظهار کرد: لازم است در بحث استفاده از ظروف یکبار مصرف که به دست انسان حیات را از بین می‌برند، فرهنگ سازی و آگاه سازی صورت گیرد.

به گزارش قائم آنلاین، سید مرتضی موسوی، امروز ۱ خرداد جاری در آیین بزرگداشت روز تنوع زیستی در دانشگاه بیرجند گفت: در خراسان جنوبی مباحث اکوسیستم و تنوع گونه‌ای برجسته تر است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی شرایط پیگیری را ویژه‌تر می‌کند، افزود: دانشگاه به عنوان بحث علنی و فرهنگسازی در جایگاه مهمی قرار دارد.

رییس دانشکده علوم دانشگاه بیرجند با تاکید بر آگاهی نسل‌ها از تنوع زیستی استان، تصریح کرد: در صورت آگاهی بخشی به نسل‌ها در آینده‌ای نه چندان دور از نظر غنای فرهنگی و بحث زیست محیطی در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که در شان کشور است.

موسوی اظهار کرد: لازم است در بحث استفاده از ظروف یکبار مصرف که به دست انسان حیات را از بین می‌برند، فرهنگ سازی و آگاه سازی صورت گیرد.

وی افزود: دانشگاه باید در فرهنگسازی در مورد بحث قاچاق زعفران و گل نرگس کمک کننده باید و لازم است مباحث به گونه‌ای پیش رود که به سطحی از فرهنگ برسیم که توجه ویژه به تنوع زیستی داشته باشیم.

رییس دانشکده علوم دانشگاه بیرجند با تاکید بر بحث سلامت و غذای انسان، تصریح کرد: دانشگاه باید در این خصوص ارتباط بیشتری با سازمان‌ها برقرار کند.

موسوی یادآور شد: امیدواریم با درنظرگرفتن این نوارد و فرهنگ سازی، همانطور که بیرجند به عنوان یکی از پاکیزه ترین شهرهای کشور معرفی شد، در بحث محیط زیست نیز به عنوان شهر نمونه انتخاب شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.