تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸.::. ساعت : ۴:۴۷ ب.ظ
فاقددیدگاه

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟!

به گزارش قائم آنلاین، وقوع حوادث غیرمترقبه در هر منطقه ای محتمل است. از این رو دولت ها باید برای مقابله با بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده برنامه ریزی کنند. مهمترین اقدامی که می توانند انجام دهند پیشگیری و ایجاد آمادگی در برابر بحران ها است تا بتوانند در هنگام بروز آن بهترین واکنش را نشان دهند. و این مهم متاسفانه در کشور ما که کشوری غالبا حادثه خیز است چندان توجهی نمیشود و زود به فراموشی سپرده میگردد.
سیل اخیر در استان های شمالی نه اولین بار بوده و با احتمال بالا نه آخرین بار! اما سئوال اینجاست که علیرغم اعتقاد همگان به این موضوع چرا بصورت ریشه ای با این مسئله برخورد نمیشود و سیاست گذاری اصولی صورت نمیگیرد؟!
اینکه استانداری بعلت عدم حضور در محیط مدیریتی و مسئولیتی خود در زمان بحران از سمت خود کنار گذاشته میشود شاید از یک زاویه قابل قبول باشد ولی آیا کافی هم خواهد بود؟! آیا عزل یک مقام مسئول در این شرایط بیشتربرای مدیریت بحران و فروکش کردن احساسات و عواطف جریحه دار شده مردم نبوده است؟! آیا به فرض اگر استاندار معزول در محل خدمت خود حضور میداشت و به مرخصی با مجوز وزیر نمی رفت، قادر می بود تا جلوی خسارت سیل ویرانگر را بگیرد؟!
آیا صرف عزل و برکناری (احتمالا جابجایی!) مسئولین، پاک کردن صورت مسئله نخواهد بود؟!
اصول پیشگیری و مقابله
مسائلی است که کماکان برای آنها راهکار و ابزار درستی طراحی و فراهم نشده است که اگر به این اصول توجه میشد نبایست در سالیان اخیر شاهد تخریب منابع طبیعی، قطع درختان جنگلی هیرکانی شمال، ساخت و سازهای غیرمجاز ، برداشت های بی رویه از بستر رودخانه ها و مسدودسازی کانال های خروج آب های روان که از مهم ترین دلایل وقوع حوادثی همچون سیلاب، رانش زمین و … میباشد، باشیم.
به امید اینکه روزی به بحران مدیریت بپردازیم و بجای برخورد با معلول با علت ها دست و پنجه نرم نماییم تا در مدیریت بحران نمره ی قبولی بگیریم!
بحران مدیریت
پیشگیری از بحران

“محمدجواد اسماعیلی سراجی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت”

دیدگاه خود را به ما بگویید.