تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ فروردین ۹۸.::. ساعت : ۹:۵۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

افراد مجهول‌الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: پیرو تفاهمنامه فیمابین سازمان بیمه سلامت و سازمان بهزیستی و در راستای ایجاد پوشش مناسب درمانی و حمایت بیمه‌ای برای افراد مجهول الهویه جهت دریافت خدمات بستری به بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی ، این افراد تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

به گزارش قائم آنلاین، رسول ظفرمند در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که کلیه افراد مشمول این شیوه نامه باید با ‌معرفی نامه از سوی بهزیستی به بیمارستان معرفی شوند ، افزود: افراد مجهول الهویه در قالب صندوق سایر اقشار تحت عنوان زیر صندوق مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و این ‌معرفینامه با درج تاریخ و ممهور به مهر مدیرکل یا رئیس بهزیستی شهرستان صادر می‌شود.

وی افزود: پوشش بیمه برای افراد مجهول الهویه صرفاً برای خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی و در قالب صدور ‌معرفینامه به میزان ۹۰ درصد تعرفه‌های دولتی است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: مدت زمان پوشش بیمه‌ای خدمات بستری بیماران برای هر مورد بستری ۳ ماه از زمان صدور اولین معرفینامه از سوی بهزیستی است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.