آیا خوانندگی زنان شرعا حرام است؟

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۷
به گزارش قائم آنلاین، هر چند وقت یکبار موضوع “خوانندگی زنان” مطرح می شود و واکنش های متفاوتی را در پی دارد اما قطعا نظر مراجع تقلید اصلی ترین پاسخ در این زمینه برای... ادامه