تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۱ بهمن ۹۷.::. ساعت : ۵:۱۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

هم بندی وحید مرادی با چاقو زندان را بهم ریخت

هم بندی وحید مرادی در درگیری خونین با یکی از زندانیان صبح امروز در دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد.

به گزارش قائم آنلاین، شاکی در خصوص شکایتش گفت: من چندی پیش در زندان بودم و به دلیل نزاعی که در زندان صورت گرفت مورد حمله و ضرب و جرح با چاقو توسط متهم قرار گرفتم و او ۴ ضربه چاقو از پشت به بدن من وارد کرد که به دلیل این ضربات دست راست من از کار افتاده است.

در ادامه متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من به دلیل محکومیت به قصاص منتظر اجرای حکم اعدام هستم و اظهارات شاکی را قبول ندارم در روز حادثه میان من و شاکی نزاع لفظی صورت گرفت اما سایر زندانیان نگذاشتند درگیری فیزیکی صورت گیرد و ما را جدا کردند. در این هنگام شاکی شروع به عربده کشی و فحاشی کرد که این موضوع سبب برآشفتن سایر زندانی ها شد و از آن جا که او وکیل بند بود، دشمن زیاد داشت و مانند نزاع وحید مرادی شورش به پا شد و مشخص نشد در آن ازدحام چه کسی ضربه چاقو را به او زده است(چون من هم بندی وحید مرادی بودم).

در ادامه شاکی گفت: او دروغ می گوید و پیش از ازدحام و شلوغی او از پشت به من چاقو زد و سه نفر از زندانیان به عنوان شاهد در بازپرسی این مسئله را تایید کرده اند.

در پایان به دلیل کامل نبودن پرونده پزشکی قانونی، قاضی ختم رسیدگی را به بعد از دریافت نظریه پزشکی قانونی موکول کرد.

قاضی پس از استماع اظهارات شاکی و متهم ختم رسیدگی را اعلام کرد

دیدگاه خود را به ما بگویید.