روزنامه پیروزی تیتر عجیبی را در صفحه نخست خود به کار برده که کنایه به این اظهار نظر کی روش است. در واقع خواسته کی روش مبنی بر اروپایی شدن ترابی را خصومت او با پرسپولیسی ها می دانند.

بر اساس آخرین اخبار کی روش از تیم ملی فوتبال ایران رفتنی است و به زودی رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا معرفی خواهد شد.