تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷.::. ساعت : ۶:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

اقلام سفره مردم ۴۷/۵ درصد گران شده است

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 47/5درصد رسید.

به گزارش قائم آنلاین،  براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در پایان مهر با ۱۱/۴درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به ۴۷/۵ درصد رسید. این رقم در شهریورماه ۳۶/۱درصد محاسبه شده بود. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات (که برای افزایش قیمت‌ها طی یکسال می‌باشد) برای دهک اول جامعه از ۳۲/۸ درصد در شهریورماه به ۴۶/۲درصد در مهر افزایش یافته است. این رقم برای دهک دوم جامعه نیز در مهر به ۴۷/۳درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۲/۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
دهک سوم شاهد بالاترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه بوده به‌نحوی که تورم نقطه‌ای از ۳۵/۴ درصد در شهریور برای این دهک، به ۴۷/۸درصد در ماه هفتم سال رسیده است.
درحالی که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم در شهریورماه ۳۵/۷ درصد بود، این رقم در مهرماه به ۴۷/۷ درصد افزایش یافت. همچنین این رقم برای دهک پنجم در هفتمین ماه سال ۴۷/۵درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۱/۴درصد رشد نشان می‌دهد.اما تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک ششم از ۳۵/۹درصد در شهریورماه به ۴۷/۳درصد در مهرماه رسیده است.
این رقم در هفتمین ماه سال برای دهک هفتم نیز ۴۷/۳درصد محاسبه شده است که رشدی ۱۱/۴درصدی نسبت به شهریورماه داشته است.
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک هشتم در حالی در مهر ۴۷/۰درصد ارزیابی شده که این رقم در ماه قبل از آن برای این دهک ۳۶/۱ درصد بوده است.
دهک نهم اما شاهد کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه بوده به‌نحوی که ۴۶/۰ درصد ارزیابی شده است. این رقم برای این دهک در ماه قبل از آن ۳۵/۶ درصد محاسبه شده بود. این رقم برای دهک دهم نیز از ۳۶/۴درصد در شهریورماه به ۴۶/۵ درصد در مهرماه رسیده که افزایشی ۱۰/۱درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش قابل توجه تورم نقطه‌ای در شرایطی است که یکی از شعارهای مهم حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، چرخیدن چرخ معیشت مردم بوده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.