او بابیان اینکه باید  کمپین هایی که در این راستا ایجاد شده  اند را نادیده بگیریم افزود: نماینده باید تاوان بدهد زیرا مسئولیت دشواری را عهده دار است.

صادقی تصریح کرد: فشار روی نمایندگان در خصوص عدم تصویب کنوانسیون FATF  زیاد بود و بعید به نظر می سد که این عده بتوانند شورای نگهبان را هم تحت تاثیر قرار دهند.

نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی اقدام عضو سابق شورای شهر مشهد در خصوص ارسال پیامک های توهین آمیز به نمایندگان را بی تاثیر خواند و افزود: کسی که شماره نمایندگان را در کانال تلگرامی خود گذاشته بود تا برخی افراد نیز بتوانند از این طریق به نمایندگان توهین کنند در صحبت های خود گفته که اگر رهبری نیز با این لایحه موافقت کرده باشد از رهبری هم عبور می کنم که بیهوده خواهد بود.