تاریخ انتشار :سه شنبه ۳ مهر ۹۷.::. ساعت : ۱۰:۱۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

سخنان رییس مجمع عمومی سازمان ملل

رییس مجمع عمومی سازمان ملل در نخستین روز این اجلاس بعد از سخنرانی دبیرکل اظهار کرد، این تنها مجمعی است که به رهبران جهانی اجازه می‌دهد که "به یک اندازه (حرف دیگران را) بشنوند و شنیده شوند".

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از گاردین، “ماریا فرناندا اسپینوزا گارسِز”، رییس مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنان خود در نخستین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما در جهانی به هم پیوسته زندگی می‌کنیم که انتخابی بجز گفت‌وگوی جهانی برای ما باقی نمی‌گذارد.

وی افزود، نخستین اولویت این مجمع برابری جنسیتی است.

او اولویت دوم را توافق جهانی جدیدی درباره مهاجران و آواردگان دانست.

اسپینوزا گارسِز در ادامه اولویت سوم را بهبود وضعیت استخدام، اولویت چهارم را تغییرات آب‌وهوایی و بهبود تدابیر حفاظتی محیط زیستی، اولویت پنجم را تعهدات سیاسی و اجتماعی برای کمک به مردم دارای ناتوانی، اولویت ششم را احیای سازمان ملل و اولویت هفتم این مجمع را صلح، امنیت و نقش جوانان در جلوگیری از درگیری‌ها دانست.

خانم گارسِز افزود: صلح ادامه‌دار باید در گفت‌وگو و درک متقابل ریشه داشته باشد.

وی تاکید کرد، درگیری‌ از طریق گفت‌وگو و درک، حل می‌شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.