تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۹ شهریور ۹۷.::. ساعت : ۵:۰۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

امام حسین(ع) برای مبارزه با بی عدالتی جانش را تقدیم کرد

یک کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه توسعه در سایه عدالت حسینی به دست می آید، گفت: مبارزه با بی‌عدالتی یکی از پیام‌های عاشورا است.

به گزارش قائم آنلاین، محسن رفیعی در گفت‌وگو با اشاره به اینکه کربلا را باید با یک نگاه دقیق و هوشمند نگریست، اظهار کرد: کربلا یک روح پرماجرا و پردرس برای تاریخ بود، حادثه ای که تکلیف زندگی را تا پایان دنیا مشخص کرد.

وی با بیان اینکه پیام های عاشورا ما را به سوی پیشرفت سوق می دهد، تصریح کرد: یکی از پیام های عاشورا مبارزه با بی عدالتی است، امام حسین(ع) برای مبارزه با بی عدالتی، جان خود، فرزندان و اصحابش را تقدیم کرد تا نشان دهد جامعه ای که در آن عدالت نیست چیزی در جای اصلی اش قرار نمی گیرد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عوامل پایداری و استمرار حیات هر سیستم اجتماعی، عدالت است، گفت: بقا و توسعه هر حکومتی در پرتو عدالت محقق می شود.

رفیعی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه پیامبر فرمود «هرگز پاک و مقدس نمی گردد امتی که در میان آن، فرد ضعیف نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از افراد قوی بازستاند»، اظهار کرد: جامعه‌ای پاک و مقدس است که در آن ضعیف ترین اعضا قاطعانه حق خود را از قوی ترین افراد بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی بی عدالتی در جامعه ای باشد نتیجه مطلوب محقق نمی شود و هیچ عاملی نیز توسعه نمی یابد، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) جنگید چون کسی سرجای خود نبود که اگر بود، جامعه آن زمان توسعه پیدا می کرد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه هر جامعه ای که در آن عدالتی مانند عدالت مدنظر امام حسین(ع) برقرار شود، افراد سرجای خود قرار می گیرد و افسرده نمی شود، اظهار کرد: زمانی جامعه افسرده می شود که هر کسی از کار خود لذت نبرد و روحیه ادامه تلاش نداشته باشد بنابراین عدالت بحث مهمی است که امام حسین(ع) بر روی آن دست گذاشت.

دیدگاه خود را به ما بگویید.