تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷.::. ساعت : ۵:۰۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

تغییرات قیمت انواع مواد غذایی+جدول

در هفته منتهی به ۱۶ شهریور، قیمت گروه کالایی تخم مرغ ۲.۴ درصد، حبوب ۰.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۱.۱ درصد، قند و شکر ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۸ درصد رشد داشت اما گوشت مرغ ۶.۹ درصد و میوه‌های تازه ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش قائم آنلاین، براساس آمار متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۶ شهریور ماه، قیمت لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گـزارش در گـروه لبنیات نسبت بـه هفتـه قبل بهـای ماسـت غیرپاستوریزه معادل ۰٫۴ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام ثابت بود.

بهای تخم مرغ معادل ۲٫۴ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۴۸۰۰۰ الی ۲۲۰۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب 

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰٫۹درصد و برنج داخله درجه یـک ۱ درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو ۰٫۵ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب قیمـت تمـام اقلام بین ۰٫۴ درصد تا ۲٫۴ درصد افزایش داشت.

*میوه‌ها و سبزیهای تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک، نارنگی و موز عرضـه نمـی‌شـد.

سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودنـد، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میـوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای انگور معادل ۶٫۷ درصد و طـالبی ۴٫۴ درصدافـزایش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰٫۳ درصد تا ۱۳٫۵ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهـای بادنجان معادل ۲٫۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰٫۷ درصد تا ۲۸٫۵ درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰٫۷ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۲٫۶ درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ ۶٫۹ درصد کاهش یافت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۲٫۱ درصد، شکر ۰٫۹ درصد، چای خارجی و روغن‌نباتی مایع هـر یـک ۰٫۲ درصد و روغن نباتی جامد ۲٫۱ درصد افزایش داشت

گروه کالایی درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات ۰ ۳٫۹+ ۳۸٫۳+
تخم مرغ ۲٫۴+ ۱٫۵- ۵۸٫۳+
برنج ۰٫۱+ ۲٫۲+ ۱۲٫۵+
حبوب ۰٫۸+ ۲٫۱+ ۳٫۹+
میوه‌های تازه ۱٫۱- ۵٫۱+ ۹۰٫۳+
سبزی‌های تازه ۵٫۱+ ۴٫۱+ ۴۱٫۴+
گوشت قرمز ۱٫۱+ ۴٫۴+ ۳۷٫۱+
گوشت مرغ ۶٫۹- ۱٫۹+ ۲۶٫۲+
قند و شکر ۱٫۶+ ۵٫۹+ ۲۵+
چای ۰٫۲+ ۲٫۲+ ۲۲٫۸+
روغن نباتی ۰٫۲+ ۰٫۶+ ۱۱٫۳+

دیدگاه خود را به ما بگویید.