تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷.::. ساعت : ۶:۵۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

سهم پردرآمدترین کشورها از کل درآمد اقتصادی جهان

10 کشور دارای بیشترین درآمد، ۶۱ درصد درآمد اقتصادی جهان را دارند

به گزارش قائم آنلاین، ۱۰ کشور دارای بیشترین درآمد، ۶۱ درصد درآمد اقتصادی جهان را دارند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.