تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۸ تیر ۹۷.::. ساعت : ۷:۳۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

مدیریت یک بام دو هوا در قائم شهر جواب نمی دهد

خودرویی که هرروز صبح برق تمیزی آن نگاه حسرت آمیز کارگران و طلب کاران را بهمراه دارد و همیشه قبطه مردم شهر است که می بینند شهرداری که بدلیل بی پولی بسیاری از کارها را تعطیل کرده، نمی تواند از خودروی چندصد میلیونی خود دل بکند تا کمی از گره کور اقتصادی شهر را باز کند.

به گزارش قائم آنلاین، این روزها صدای بی‌پولی و ورشکستگی از شهرداری قائم‎شهر بسیار زیاد به گوش مردم می‌رسد تا آنجایی که صف طلبکاران در اتاق معاون مالی بسیار طولانی شده و برخی از آن‌ها ناامید از دریافت حق خود شدند.

شنیده ها از مسدود شدن حساب بانکی شهرداری است که توسط بیمه تامین اجتماعی صورت گرفته اما تیم مدیریت شهری همچنان کاسه گدایی و چه کنم چه کنم دست گرفته است.

شورای شهری که با ادعای تغییر و تحول در عرصه مدیریت شهری پای به عرصه انتخابات گذاشتند و شهروندان قائم‌شهری با اعتماد به شعارهایی همچون اتاق شیشه‌ای، صدای مردم، تغییر وضعیت شهری و غیره از مردم رای گرفتند و بعد از نشستن بر مسند مدیریت شهری بعنوان نمایندگان مردم در شورای شهر همه‌ی شعارهای خود را فراموش کردند.

مدعیان اتاق شیشه‎ای انتقادات رسانه‌ها را برنتافتند و جلسات مهم خود را بدون حضور خبرنگاران برگزار کردند، شورای شهری که تغییر را تنها در جابه‌جایی شهردار می‌دانستند، نه تنها وضعیت شهری را درست نکردند بلکه وضعیت گذشته را نیز آشفته‌تر کردند.

عالیجنابان شورای شهر و شهردار قائم‌‎شهر ادعای ازدیاد نیرو داشتید و حتی ۱۱ نفر از نیروهای استیجاری را از شهرداری جدا کردید اما اکنون خود نیروهای از قبل وعده داده را به شهرداری آوردید تا جبران زحمات تلاش انتخاباتی آن‎ها را کرده باشید. آیا این کارتان خیانت در امانت نیست؟

عالیجنابانی که از بی‌پولی و بدهی‌های زیاد شهرداری سخن می‌گویید آیا بهتر نیست به جای خودنمایی با خودروی چندصد میلیونی جناب شهردار، آن را به فروش برسانید و بدهی طلبکاران یا حتی حقوق نیروهای شهرداری یا اگر هم به جایی بر نمی‌خورد کمی برای وضعیت ناگوار شهر خرج کنید؟

خودرویی که هرروز صبح برق تمیزی آن نگاه حسرت آمیز کارگران و طلب کاران را بهمراه دارد و همیشه قبطه مردم شهر است که می بینند شهرداری که بدلیل بی پولی بسیاری از کارها را تعطیل کرده، نمی تواند از خودروی چندصد میلیونی خود دل بکند تا کمی از گره کور اقتصادی شهر را باز کند.

افرادی که منتقد خرید چندصدمیلیونی شهردار قبل بودند اما اکنون وقتی در آن نشستند و باد خنک کولر برصورتشان خورد، یادشان رفت که به خریدش معترض بودند و نباید از آن استفاده کنند.

مردم نمی دانند بی‌پولی شهرداری را باور کنند یا این اشرافیگری یا هدیه ۲۰۰ میلیونی به بازیکنان نساجی را؛ تناقض بسیار زیاد است بین حرف و عمل مسئولان مدیریت شهری.

عالیجنابان شورای شهر و شهردار قائم‎شهر مدیریت یک بام و دوهوا در شهر قائم‌شهر جواب نخواهد داد که روزی جایی بروید و به مردم قول بدهید و روز دیگر آن را فراموش کنید، روزی حرف از ازدیاد نیرو بزنید و روزی دیگر آشنایان خود را جذب کنید و و و

شهروندان قائم‌شهر با تغییر کلی در انتخابات ۹۶ نشان دادند به راحتی تیم شورا را با این سبک کار تغییر خواهند داد.

و در آخر نمیدانیم باید قسم حضرت عباس را باور كنم یا دم خروس را ؟؟؟

به قلم امیراسدی

دیدگاه خود را به ما بگویید.