تاریخ انتشار :یکشنبه ۳ تیر ۹۷.::. ساعت : ۲:۲۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

تعیین تکلیف دانشگاهها در طرح تحول تا سال آینده

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تشریح برنامه های آینده دانشکده و سرانجام طرح رفورم آموزش پزشکی عمومی، گفت: یکی از مهمترین اهداف طرح اصلاح آموزش پزشکی تربیت یک پزشک عمومی جامعه نگر و فعال است. متاسفانه در کشور ما هنوز وظایف و شرح کار یک پزشک عمومی به درستی تعریف نشده و کاری که امروز یک پزشک عمومی انجام می‌دهد، خارج از برنامه‌ای است که به عنوان یک پزشک خانواده یا پزشک منطقه روستایی تعریف شده است.

به گزارش قائم آنلاین، دکتر علی طبیبی در گفت وگو ضمن اشاره به تحصیل حدودا ۶۰۰۰ دانشجو در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار کرد: این دانشجویان در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکترای عمومی ph.d، فوق تخصصی، دستیاری و فلوشیپ در سطوح مختلف علوم پایه و علوم بالینی در یکی از بزرگ ترین دانشکده های پزشکی کشور تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه رفورم آموزش پزشکی از سال ۸۳ در این دانشکده، اظهار کرد: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان اولین دانشکده در کشور برنامه آموزش پزشکی عمومی نوین را در قالب رفورم آغاز کرد. در این راستا دانشجو محور بودن، ارایه برنامه های آموزشی انتخابی و جامعه محور بودن برخی از تفاوتهای عمده این برنامه با سایر برنامه های آموزش پزشکی بوده است.

موفقیت ادغام علوم پایه و بالینی در طرح رفورم

دکتر طبیبی با اشاره به ادغام علوم پایه و بالینی به عنوان تغییر عمده این طرح، عنوان کرد: در قالب این طرح، دانشجو پس از گذراندن برخی واحدهای تئوریک و کلی، وارد آموزش عملی ارگانها (آناتومی جنین شناسی، فیزیولوژی، بافت شناسی و بیوشیمی) می شود. به عبارت دیگر سرفصلهای پایه و بالینی هر ارگان را به صورت همزمان آموزش می بیند. این در حالیست که در سیستم قدیم فیزیولوژی تمام ارگانها مثل قلب، کلیه، کبد و غیره در یک واحد تحت عنوان فیزیولوژی تدریس می شد.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در ابتدا چشم انداز ما ادغام ۳۰ درصدی علوم پایه و بالینی بود، اظهار کرد: اگرچه در اجرای این بخش طرح تا حدود زیادی موفق بودیم ولی تحقق کامل چشم انداز نیازمند تامین زیرساخت، تجهیزات، نرم افزار، سخت افزار و زمان و تعیین اولویت اساتید است.

وی با بیان اینکه در بخش ادغام علوم پایه و بالینی ارگانها حدود ۷۰ درصد هدف طرح محقق شده است، گفت: در بخش ارایه برنامه های آموزشی انتخابی که با هدف توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجوی پزشکی طراحی شده، درصد موفقیت آن برای رفع نیاز دانشجویان و تاثیر آن در پرورش یک پزشک ماهر، هنوز مورد تردید است.

دکتر طبیبی در توضیح واحدهای انتخابی، با اشاره به تاثیر نمره و معدل در رتبه و موفقیت تحصیلی دانشجویان، تصریح کرد: واحدهای انتخابی ترجیحا باید تاثیری در معدل و نمره دانشجو نداشته و تنها برای ارتقای مهارت و توانمندی دانشجوی پزشکی طراحی و ارایه شوند. به عبارت دیگر با توجه به رشد نبوغ و آگاهی دانشجو تصور ما این بود که خود دانشجو نسبت به تاثیر و اهمیت این واحدها و تاثیرشان در توانمندی فرد، آگاه است ولی متاسفانه به دلیل اهمیت نمره و معدل در آینده تحصیلی دانشجو، واحدهای انتخابی آن طور که باید از سوی دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته است.

ضرورت بازنگری طرح رفورم آموزش پزشکی

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری طرح رفورم آموزش پزشکی، عنوان کرد: یکی از مزایای طرح رفورم، خودپایشی آن است یعنی خود طرح امکاناتی را برای پایش آن فراهم می کند تا با شناخت نقاط ضعف و قوت بتوان آن را به بهترین نحو ممکن اجرا کرد.

وی فلسفه اصلی طرح رفورم را تربیت پزشک عمومی جامعه نگر و فردی عنوان کرد که بتواند ضمن آگاهی از مشکلات بهداشتی و درمانی کشور، مشکلات فردی خود را مرتفع و مدیریت کند و در ادامه گفت: هدف غایی این طرح تربیت پزشکی با مهارت فردی و عمومی بوده، نه پذیرش در آزمون های جامع یا دستیاری، البته این به معنای کم اهمیت بودن این آزمونها نیست.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و سایر طرح ها در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، تصریح کرد: با اعلام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از اجرای طرح رفورم آموزشی، در مقایسه با سایر فارغ التحصیلان با چالشهای کمتری در طرحها روبرو می شوند.

ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه تقویت می شود

دکتر طبیبی با انتقاد نسبت به قطع ارتباط دانشجویان با دانشگاه پس از فارغ التحصیلی، اظهار کرد: متاسفانه تا کنون سیستم درستی برای برقراری این ارتباط فراهم نبوده ولی در حال برنامه ریزی برای ایجاد طرحی باهدف تقویت ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه هستیم.

تربیت پزشک عمومی فعال از مهمترین اهداف طرح اصلاح آموزش پزشکی

وی یکی از مهمترین اهداف طرح اصلاح آموزش پزشکی را تربیت یک پزشک عمومی فعال عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما هنوز وظایف و شرح کار یک پزشک عمومی به درستی تعریف نشده و کاری که امروز یک پزشک عمومی انجام می دهد، خارج از برنامه ای است که به عنوان یک پزشک خانواده یا پزشک منطقه روستایی تعریف شده است.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ابلاغ طرح تحول آموزش پزشکی وزارت بهداشت به دانشگاهها طی چند سال اخیر، اظهار کرد: این برنامه کشوری، یک یا دو قسمت برنامه رفورم آموزش پزشکی دانشگاه را شامل می شود که همان ادغام افقی است.

چالشهای مدیریت طرح رفورم

دکتر طبیبی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات طرح رفورم نیازمند برخی بسترسازیهاست، تصریح کرد: به عنوان نمونه در طرح رفورم برای آموزش ارگان “کلیه”، مباحث مرتبط با فیزیولوژی، پاتولوژی و اورولوژی این ارگان نیز یکجا تدریس می شود و به عبارت دیگر یک تیم آموزشی شامل فیزیولوژیست، پاتولوژیست و سایر اساتید مسوولیت آموزش این ارگان را برعهده دارند. این در حالیست که در گذشته به عنوان نمونه فیزیولوژی همه ارگانهای بدن یکجا و در قالب واحد فیزیولوژی تدریس می شد، به عبارت دیگر دپارتمان فیزیولوژی این گروه را هدایت می کرد و ارتقای اساتید این گروه آموزشی نیز با تشخیص مدیرگروه فیزیولوژی انجام می شد.

وی افزود: با ادغام علوم پایه و بالینی در طرح رفورم، اساتید بخشهای مختلف باهم یک تیم را تشکیل می دهند درحالیکه مسوولیت ارتقای آنان همچنان با مدیران گروه های آموزشی است که این مساله مدیریت طرح را با چالش روبرو کرده است. به عبارت دیگر اگر ارتقای عضو هیات علمی زیرمجموعه این مسئولیت فقط با مدیرگروه فیزیولوژی باشد، چگونه می توان این روند را مدیریت کرد؟ بنابراین برای اجرای بدون مشکل طرح نیازمند قوانین خاصی هستیم تا مشخصا روند ارتقای اعضای هیات علمی دخیل در این طرح را تعیین کند.

وی با اشاره به آغاز بازنگری طرح اصلاح آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان کرد: اگرچه در اجرای این طرح با چالشهایی روبرو هستیم ولی هیچگاه اجرای ان را متوقف نمی کنیم بلکه همراستا با طرح تحول آموزش پزشکی وزارت بهداشت، اجرای طرح رفورم دانشکده را ادامه می دهیم، چراکه مزایای طرح رفورم بیشتر از اشکالات آن بوده وهمین معایب نیز در بازنگری ها مرتفع خواهند شد.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در طرح تحول آموزش پزشکی وزارت بهداشت، به هر دانشگاه بر اساس توانمندی آن، ماموریت‌هایی واگذار شده است، گفت: بخشی از برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و ترسیم افق تربیت و آموزش پزشک عمومی به دانشگاه ما واگذارشده و در نهایت با ارتقای این برنامه مشخص می شود که اجرای این طرح باید در چه دانشگاهها و چه شهرهایی ادامه داشته باشد، شاید در برخی دانشگاهها بر حسب شرایط، ساختارفیزیکی، سرانه هیات علمی، سخت افزار و نرم افزار، تربیت پزشک عمومی متوقف شود.

تعیین تکلیف دانشگاهها در طرح تحول تا سال آینده

وی با بیان اینکه بر اساس قانون تا سال آینده تکلیف و ماموریت دانشگاهها بر اساس طرح تحول آموزش پزشکی مشخص می شود، ادامه داد: در همین راستا مشخص می شود که آیا اجازه اجرا و ارایه برنامه های جدید در آموزش پزشکی عمومی را خواهیم داشت یا خیر؟ بر این اساس کارگروه های متعددی برای بررسی برنامه آموزش پزشکی عمومی ایجاد شده که اعضای آن را هیات علمی دانشگاه  و مراکز EDO دانشکده تشکیل می دهند.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه با بیان اینکه تا چند ماه آینده با کمک معاونت آموزشی دانشگاه بسته های تحول آموزش پزشکی عمومی نهایی می شوند، تصریح کرد: بر این اساس جایگاه و ماموریت دانشگاه و دانشکده بر اساس طرح تحول آموزش پزشکی مشخص می شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.