تاریخ انتشار :یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷.::. ساعت : ۱۲:۰۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

اولین تصاویر از خرابکاری اغتشاش‌گران در کازرون

درحالی که فضای عمومی شهرستان کازرون اکنون آرام گزارش شده است، تصاویری از خرابکاری اغتشاش‌گران در روزهای گذشته را مشاهده کنید.

به گزارش قائم آنلاین،درحالی که فضای عمومی شهرستان کازرون اکنون آرام گزارش شده است، تصاویری از خرابکاری اغتشاش‌گران در روزهای گذشته را مشاهده کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.