تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷.::. ساعت : ۳:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

زندانی شدن بخاطر مهریه چگونه اتفاق می‌‌افتد؟

زندانی شدن بخاطر مهریه چگونه اتفاق می‌‌افتد؟

به گزارش قائم آنلاین،پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره زندانی شدن بخاطر مهریه این است:
باسلام در چه صورت برای پرداخت مهریه مجازات زندان در نظر گرفته میشود؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق ماده ۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ همان قانون، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.