تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۵:۲۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

کارمندان در سال ۹۷ ماهانه چقدر مالیات می‌دهند + جدول

براساس قانون ۵ پایه دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی به صورت ماهانه مشخص شده است.

به گزارش قائم آنلاین، طبق بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه  ۲۳ میلیون ریال و با ضرایب مختلف در نظر گرفته شد.

فرمول محاسبه مالیات اینگونه است که حقوق تا ۲۳ میلیون ریال حقوق از مالیات معاف بوده و سه برابر این رقم یعنی ۹۲ میلیون ریال را از ۲۳ میلیون ریال کسر می‌کنیم که مالیات از عدد ۶۹ میلیون ریال را با نرخ ۱۰ درصد بدست می‌آید. برای پایه‌های بالاتر نیز از این روش استفاده می‌شود.

جدول ذیل میزان مالیات بر درآمد را برای پایه‌های معاف و دیگر پایه‌ها و نرخ مالیاتی‌ آنها را مشخص کرده است.

میزان مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
پایه شرح از (ریال) تا (ریال) مالیات متعلقه (ریال) نرخ رقم مالیات(ریال)
پایه معاف کمتر و یا مساوی یا میزان معافیت ۰ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ معاف ۰% ۰%
پایه اول تا سه برابر مازاد معافیت ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۱ ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰% ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
پایه دوم تا چهار برابر مازاد معافیت ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۱ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵% ۳٫۴۵۰٫۰۰۰
پایه سوم تا شش برابر مازاد معافیت ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۱ ۱۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵% ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰
پایه چهارم بیشتر از شش برابر مازاد معافیت ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۱ بیشتر از ۶ برابر معافیت ۳۵%

دیدگاه خود را به ما بگویید.