تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۶ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۲:۲۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

توئیت همسر بیل گیتس درباره زنان ایرانی

همسر بیل گیتس درمجموعه توئیت‌هایی درباره تحولات جهانی به این نکته اشاره کرده است که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است.

به گزارش قائم آنلاین، همسر بیل گیتس درمجموعه توئیت‌هایی درباره تحولات جهانی به این نکته اشاره کرده است که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است.

وی افزوده است:میزان زاد و ولد از متوسط ۶.۵ فرزند به متوسط ۱.۶ فرزند طی ۴ دهه زسیده. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط ۱.۹ فرزند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.