تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ اسفند ۹۶.::. ساعت : ۸:۴۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

نامه وزارت کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی

در نامه‌ای که امروز احمد مشیریان، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار ارسال شده تأکید شده است با عنایت به اعتراض و نارضایتی شما پیرامون بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه کل کشور (موضوع واریز ۹.۲۷ از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه) و به‌منظور پاسداشت از حقوق و منافع صنفی شرکای اجتماعی خواست کارگران و کارفرمایان کشور موضوعات مذکور در دستورکار جلسه ۲۷۰ شورای عالی کار گنجانده شده است.

به گزارش قائم آنلاین،  وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار از گنجانده شدن موضوع اعتراضی آن‌ها در باره واریز بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه در جلسه این شورا خبر داد.

در نامه‌ای که امروز احمد مشیریان، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار ارسال شده تأکید شده است با عنایت به اعتراض و نارضایتی شما پیرامون بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه کل کشور (موضوع واریز ۹.۲۷ از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه) و به‌منظور پاسداشت از حقوق و منافع صنفی شرکای اجتماعی خواست کارگران و کارفرمایان کشور موضوعات مذکور در دستورکار جلسه ۲۷۰ شورای عالی کار گنجانده شده است.

در این نامه تأکید شده است که درخواست نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص ترکیب هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی نیز در جلسه مذکور مطرح خواهد شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.