تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۰۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

دو تکلیف مهم وزارت بهداشت

سید حسن هاشمی در پیامی که به صورت ویدئو کنفرانس در همایش تجلیل از بهورزان نمونه در مشهد پخش شد، اظهار کرد: بهورز شهری تحت عنوان مراقب سلامت در وزارت بهداشت تعریف شده است. همه ما میدانیم و در عمل باید نشان دهیم که تا چه اندازه بهورزان می‌توانند در حوزه سلامت نقش آفرین باشند.

به گزارش قائم آنلاین، وزیر بهداشت تاکید کرد: کنترل بیماری‌های غیر واگیر و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دو تکلیف مهم وزارت بهداشت است.

سید حسن هاشمی در پیامی که به صورت ویدئو کنفرانس در همایش تجلیل از بهورزان نمونه در مشهد پخش شد، اظهار کرد: بهورز شهری تحت عنوان مراقب سلامت در وزارت بهداشت تعریف شده است. همه ما میدانیم و در عمل باید نشان دهیم که تا چه اندازه بهورزان می‌توانند در حوزه سلامت نقش آفرین باشند.

وی کنترل بیماری‌های غیرواگیرو تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دو تکلیف مهم وزارت بهداشت دانست و گفت: معاونت بهداشت با کمک بهورزان درراستای پیشبرد این اهداف به ما کمک می‌کنند. امروز باید بهورزان را در قرن ۲۱ تعریف کنیم. با توجه به اینکه منابع ما محدود است باید در خصوص ارائه خدمات بهورزان، ساعت کاری آنان و مجموعه خدماتی که ارائه می‌دهند تعریف کلی وجود داشته باشد تا ساعات کاری و مجموعه خدماتی که بهورزان انجام می‌دهند همچنین نیاز‌های تحصیلی آن‌ها مشخص شود.

هاشمی اضافه کرد: بیش از ۳۰۰۰ خانه بهداشت در طول چهارسال گذشته احداث و در حرفه بهورزی دوره‌های کاردانی و کارشناسی برای جامع نگر شدن بهورزان تعریف شده است. علاوه بر آن آیین‌نامه‌های بهورزی مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا بهورزان در این حوزه موفق‌ترعمل کنند. تلاش ما این است که مشکلات بهورزان به‌تدریج و بر اساس امکانات موجود حل شود.

به گزارش وبدا هاشمی با بیان اینکه در مدیریت نظام سلامت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نظم، انضباط و رعایت سلسله مراتب بسیار مهم است، اظهارکرد: امیدوارم مردمی که شایسته هر نوع فداکاری و خدمت هستند با خدمات مناسب بهورزان در حوزه سلامت سالی پر از موفقیت را آغاز کنند.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.