در پایان این دیدار بازیکنان و کادرفنی با پیتزا از رختکن خارج شدند تا نخستین برد آسیایی خود را به سبک ایتالیایی جشن بگیرند.