تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۱ دی ۹۶.::. ساعت : ۹:۵۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

عکسی از مجموعه فرودستان تهران که توسط “آنتوان خان”عکاس روس در زمان قاجار گرفته شده است.

عکسی از مجموعه فرودستان تهران که توسط "آنتوان خان"عکاس روس در زمان قاجار گرفته شده است.

به گزارش قائم آنلاین، عکسی از مجموعه فرودستان تهران که توسط “آنتوان خان”عکاس روس در زمان قاجار گرفته شده است.

عکس: متکدیان زمان قاجار!

دیدگاه خود را به ما بگویید.