تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۹ دی ۹۶.::. ساعت : ۳:۱۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

تدابیر” نخودسیاه ساز”

عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: روحانی در نشست با مسئولین اقتصادی کشور- که یک کار مثبت افزایش وام ازدواج را تصویب کردند- گفته"معصوم نداریم". خب این که بدیهی است و کسی خلافش نگفته و اگر کسی هم بگوید حتما مشکل عقلی -اعتقادی دارد.

به گزارش قائم آنلاین، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:

روحانی در نشست با مسئولین اقتصادی کشور- که یک کار مثبت افزایش وام ازدواج را تصویب کردند- گفته”معصوم نداریم”. خب این که بدیهی است و کسی خلافش نگفته و اگر کسی هم بگوید حتما مشکل عقلی -اعتقادی دارد.

اما فلسفه بیانش چیست؟ برای پاسخ به کدام حرف؟ برای حل کدام مشکل؟ برای عبور از کدام مساله؟ برای خوش آمد و بد آمد چه کسانی؟ موضوعیتش چیست؟.وقتی سیاستهای اقتصادی شما این روزها  فحاشی را تئوریزه می کند نقد جذابیت و موضوعیتی ندارد.

دو دلیل برای بیان این سخن بدیهی و بی ربط به دهنم رسید.

۱-رسانه های همسو با دولت این روزها با رکودی جدی مواجه هستند. زیرا نه می خواهند راهپیمایی های مردمی را پوشش دهند

۲- نه دولت بعد از اغتشاشات معجزه ای کرده که آن را بازتاب دهند.

لذا برای عبور از خمودگی برایشان تیتر تولید کرده است. تیتر هایی که به جای عوام، نخبگان و روشنفکران را هم می تواند سرکار بگذارد.

البته شاید لحظه ای فراموش کرده اند که مراسمات هاشمی خلا را پر می کند و نیاز به تدابیر” نخودسیاه ساز” ندارد

دیدگاه خود را به ما بگویید.