تاریخ انتشار :شنبه ۱۱ آذر ۹۶.::. ساعت : ۶:۴۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

رقابت ۲ فیلم کمدی در صدر گیشه/جدول

دو فیلم سینمایی کمدی «خالتور» و «ثبت با سند برابر است» در رقابت با یکدیگر رتبه‌های اول و دوم جدول قرار گرفتند.

به گزارش قائم آنلاین،با نگاهی به جدول فروش فیلم ‌ها در هفته جاری شاهد رقابت دو فیلم سینمایی کمدی هستیم. این دوفیلم رتبه های اول و دوم جدول را به خود اختصاص دادند.

 

رقابت دو فیلم کمدی در جذب تماشاگر

 

فیلم سینمایی «خالتور» با فروش ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان در هفته چهارم به فروش کل ۲ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید.

فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» با فروش ۵۶۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان در هفته اول به رتبه دوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به ۶۰۴ و ۷۵۲۰ هزار تومان رسید.

فیلم سینمایی «قاتل اهلی» با فروش ۵۴۶ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان در هفته اول به رتبه سوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به ۸۷۸ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان رسید.

فیلم سینمایی «خفه‌گی» با فروش هفتگی ۲۶۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان در هفته ششم به رتبه چهارم جدول رسید. این فیلم با فروش کل ۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان رسید.

فیلم سینمایی «زرد» با فروش هفتگی ۲۶۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان در هفته هشتم به رتبه پنجم جدول رسید و فروش کل فیلم به رقم۴ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان رسید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.