تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶.::. ساعت : ۲:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

عکس: مگر زلزله قبل از آمدن خبر می دهد؟

روزنامه شاخه سبز در تیتر یک امروز خود نوشته است: «زلزله این بار هم خبر نداد»

به گزارش قائم آنلاین،روزنامه شاخه سبز در تیتر یک امروز خود نوشته است: «زلزله این بار هم خبر نداد» اما مگر زلزله قبل از آمدن خبر می دهد؟

 زلزله کرمانشاه

دیدگاه خود را به ما بگویید.