تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶.::. ساعت : ۷:۳۹ ق.ظ
فاقددیدگاه
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قا‌ئم‌شهر خبر داد:

قلع و قمع بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی قائمشهر/ توصیه به اخذ مجوزهای قانونی

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی خبر از قلع و قمع بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی قائمشهر را داد و توصیه به اخذ مجوزهای قانونی کرد.

به گزارش قائم آنلاین، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر از تخریب بنای غیر مجاز در ۱۰۰ مترمربع زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

علی شعبانی اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی اقدام به اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ ساخت و ساز بنای غیرمجاز در سطح ۱۰۰ مترمربع در زمین‌های کشاورزی این شهرستان شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر افزود: اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ مربوط به ۱۰۰ مترمربع بنای غیر‌مجاز در زمین‌های کشاورزی بود که قلع و قمع شد.

این مسؤول با بیان اینکه ساخت و ‌سازهای غیر‌مجاز در زمین های کشاورزی، هدررفت سرمایه ملی است، تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هر‌گونه ساخت ‌و ‌ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین‌کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون برخورد خواهد کرد.

وی به كشاورزان و باغدارانی‌ که قصد تغيير كاربري زمین‌های كشاورزي را دارند توصیه کرد: بدون اخذ مجوزهای قانوني نسبت به تغيير كاربري اراضي زراعی و باغی خود اقدام نکنند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.