تاریخ انتشار :سه شنبه ۴ مهر ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۱۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

این ورزش‌ها روند پیری را کند می‌کند

بررسی‌های اخیر نشان داده است که روش‌های کوتاه مدت و شدید ۴۰۰ ژن را فعال می‌کنند. این در حالی است که وزنه زدن ۳۳ ژن و ورزش‌هایی با شدت متوسط ۱۹ ژن را فعال می‌کنند. این ژن‌ها بر کارکرد میتوکندری تاثیر گذارند و در نهایت پروسه پیری را کندتر می‌کنند.

به گزارش قائم آنلاین، بررسی‌های اخیر نشان داده است که انجام ورزش‌های کوتاه مدت و شدید باعث می‌شود که آسیب‌هایی که در طول زمان به میتوکندری وارد می‌شود کمتر شود. به نقل از سلامت نیوز، همچنین ورزش‌های کوتاه مدت نسبت به روش‌های قدرتی ژن‌های بیشتری را تغییر می‌دهد که باعث کمتر شدن سرعت روند پیری می‌شود. بررسی‌های اخیر نشان داده است که روش‌های کوتاه مدت و شدید ۴۰۰ ژن را فعال می‌کنند. این در حالی است که وزنه زدن ۳۳ ژن و ورزش‌هایی با شدت متوسط ۱۹ ژن را فعال می‌کنند. این ژن‌ها بر کارکرد میتوکندری تاثیر گذارند و در نهایت پروسه پیری را کندتر می‌کنند.

چه ورزش‌هایی روند پیری را کندتر می‌کنند؟
فاکتورهای مسمومیت‌های محیطی، غذای ناسالم، نداشتن فعالیت، استرس و … باعث سرعت پیدا کردن روند پیری می‌شود.

در ورزش‌های کوتاه مدت و شدید (HIIT) فرد با شدت ۱۰۰ درصد، اما در زمان بسیار کوتاه، یک حرکت ورزشی را انجام می‌دهد و بعد یک استراحت کوتاه انجام می‌دهد.HIIT یکی از بهترین ورزش‌ها برای سوزاندن چربی‌های بدن است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.