تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ تیر ۹۶.::. ساعت : ۳:۰۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

معاملات مسکن تنها کمتر از یک درصد افزایش یافت

حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در خرداد نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 درصد کاهش و 5.4 درصد افزایش داشت. گرایش مردم برای خرید خانه‌های باعمر بیش از 10 سال بیشتر شده است.

به گزارش قائم آنلاین،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۶» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

* در خردادماه سال ۱۳۹۶ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به  ۱۵٫۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰٫۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵٫۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می‌باشد.

۱- حجم معاملات مسکن

در خردادماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵۳۶۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۰٫۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶٫۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل ۴٫۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

جدول ۱- توزیع تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران برحسب سال ساخت

عمر بنا (سال) خردادماه درصد تغییر سهم درصد
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
تا ۵ سال ۸۲۴۵ ۸۰۰۳ ۷۱۹۷ ۲٫۹- ۱۰٫۱- ۵۱٫۷ ۴۶٫۹
۶-۱۰ ۲۵۲۰ ۲۴۲۸ ۲۵۵۵ ۳٫۷- ۵٫۲ ۱۵٫۷ ۱۶٫۶
۱۱-۱۵ ۲۶۹۳ ۲۷۶۳ ۲۵۲۰ ۲٫۶ ۸٫۸- ۱۷٫۸ ۱۶٫۴
۱۶-۲۰ ۱۱۳۲ ۱۲۰۶ ۱۷۶۳ ۶٫۵ ۴۶٫۲ ۷٫۸ ۱۱٫۵
بیش از ۲۰ سال ۹۷۶ ۱۰۸۴ ۱۳۲۷ ۱۱٫۱ ۲۲٫۴ ۷ ۸٫۶
جمع کل ۱۵۵۶۶ ۱۵۴۸۴ ۱۵۳۶۲ ۰٫۵- ۰٫۸- ۱۰۰ ۱۰۰

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶٫۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰٫۹ و ۸٫۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲٫۵ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۵، ۱۰، ۷، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷٫۵ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

۲- تحولات قیمت مسکن

در خردادماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵٫۶ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۷ و ۵٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲۰ (معادل ۹٫۶ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۱٫۱ درصد) تعلق دارد.

جدول ۲- عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران

مقطع زمانی درصد تغییر
خرداد
۱۳۹۵
اردیبهشت
۱۳۹۶
خرداد
۱۳۹۶
نسبت به
ماه قبل
نسبت به ماه
مشابه سال قبل
تعداد معاملات (واحدهای مسکونی) ۱۵۴۸۴ ۱۶۳۷۴ ۱۵۳۶۲ ۶٫۲- ۰٫۸-
متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال) ۴۳۲۸۵ ۴۵۳۳۶ ۴۵۶۳۱ ۰٫۷ ۵٫۴

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۹۸٫۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۲٫۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲ و ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۳- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶

در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۷٫۱ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴٫۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول ۳- عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در سه‌ماهه نخست سال‌های ۹۶-۱۳۹۴

سه ماهه نخست درصد تغییر
۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
تعداد معاملات (واحد مسکونی) ۳۴۶۲۴ ۳۶۷۵۵ ۳۷۱۲۰ ۶٫۲ ۱
متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال) ۴۱۷۸۱ ۴۲۷۸۳ ۴۴۸۹۲ ۲٫۴ ۴٫۹

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

۴- سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۳ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۲ و ۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱٫۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵٫۶ میلیون ریال) معامله‌شده‌اند.

۲-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵٫۷ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳٫۸ و ۱۳٫۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱٫۹ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در خردادماه سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۴ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲ و ۱۰٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۹٫۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

۵- تحولات اجاره‌بهای مسکن

در خردادماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۹٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸٫۴ درصد می‌باشد.

۶- جمع‌بندی

در خردادماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵٫۴ هزار فقره و ۴۵٫۶ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۸ درصد کاهش و ۵٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در خردادماه سال ۱۳۹۶ مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به‌طوری‌که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۹٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.