تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ تیر ۹۶.::. ساعت : ۹:۲۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

شمارش را با انگشت به کودکان یاد دهید

گروه‌هایی که تنها تمرین با انگشت دست و یا تمرین با بازی‌های عددی داشتند، در قیاس با گروه کنترل در آزمون‌های ریاضی بهتر عمل کردند...

به گزارش قائم آنلاین،محققان با رد ذهنیتی که دانش‌آموزان را از به‌کارگیری انگشتان برای فراگیری ریاضیات منع می‌کند، تاکید کردند که استفاده از انگشتان بویژه اگر با استفاده از نمادهای عددی همراه باشد، بخش مهمی از فراگیری ریاضیات در کودکان است. در ادامه این مطلب را به نقل از سلامت آنلاین بخوانید.

نتایج مفید آموختن شمارش با انگشت به کودکان
محققان دانشگاه شفیلد هالام و بریستول در این مطالعه متوجه بهبود مهارت‌های ریاضی در کودکانی شدند که شمارش اعداد را با استفاده از انگشتان دست خود و بازی‌های دارای نمادهای مختلف عددی انجام می‌دادند.
آن‌ها در این مطالعه ۱۳۷ کودک شش و هفت ساله را در پنج گروه جداگانه با پنج شرایط فراگیری متفاوت، بررسی کردند. یک گروه از کودکان شمارش اعداد را با استفاده از انگشتان دست و کمک آموزگار تمرین کردند، گروه دوم با کمک معلم از بازی‌های عددی مانند دومینو و مار و پله استفاده کردند، گروه سوم از ترکیب تمرین با انگشت و بازی عددی با کمک آموزگاران استفاده کردند، گروه چهارم نیز هم از شمارش با انگشت و هم بازی عددی با کمک محققان استفاده کردند و بالاخره گروه پنجم به عنوان گروه کنترل، از قوانین کلاس‌های معمولی ریاضی با کمک معلم استفاده کردند.
به غیر از گروه کنترل، سایر گروه‌ها برای مدت چهار هفته، دو بار در هفته هشت جلسه ۳۰ دقیقه‌ای را گذراندند. نتیجه بررسی‌ها این بود که گروه‌هایی که تنها تمرین با انگشت دست و یا تمرین با بازی‌های عددی داشتند، در قیاس با گروه کنترل در آزمون‌های ریاضی بهتر عمل کردند، اما گروه‌هایی که در بازی‌های عددی و انگشتی شرکت کرده بودند، در قیاس با گروه کنترل، در آزمون مهارت‌های ریاضی به اندازه قابل توجهی بهتر بودند.
براساس نتیجه گیری محققان، در آموزش ریاضی به کودکان، انگشتان در واقع به مثابه پلی میان نمادهای کلامی، نوشتاری و یا سمبلیک اعداد باشد و درک بهتری از ارقام و اعداد به کودکان دهد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.