تاریخ انتشار :شنبه ۳ تیر ۹۶.::. ساعت : ۲:۰۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

شعار تفرقه‌افکن ناپسند بود، سخنان تفرقه‌افکن این روزهای روحانی ناپسندتر!

نماینده سابق مجلس درباره شعارهای روز گذشته علیه رئیس جمهور عنوان کرد: شعار تفرقه‌افکن ناپسند بود، سخنان تفرقه‌افکن این روزهای روحانی ناپسندتر!

به گزارش قائم آنلاین،الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در توئیترش نوشت:

«امام صادق: شقران! قبیح از همه ناپسندست از تو  بخاطر موقعیتت ناپسندتر.

شعارتفرقه افکن ناپسند بود سخنان تفرقه‌افکن این روزهای منتخب مردم ناپسندتر!»

دیدگاه خود را به ما بگویید.