تاریخ انتشار :جمعه ۲ تیر ۹۶.::. ساعت : ۸:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

حکم کسی که عمدا نیت روزه نمی‌کند چیست؟

کسی که در ماه رمضان، هنگام فرا رسیدن اذان صبح، عمداً نیت روزه نمی‌کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند، روزه‌اش باطل است.

به گزارش قائم آنلاین،کسی که در ماه رمضان، هنگام فرا رسیدن اذان صبح، عمداً نیت روزه نمی‌کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند، روزه‌اش باطل است.

کسی که در ماه رمضان، هنگام فرا رسیدن اذان صبح، عمداً نیت روزه نمی‌کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند، روزه‌اش باطل است و در عین حال باید تا غروب آن روز از همه‌ چیزهای باطل کننده‌ روزه اجتناب کند و بعد از ماه رمضان هم قضای آن روز را به جا آورد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.