نیکی کریمی با انتشار عکس زیر نوشت:

دیروز کارگاه بازیگری من در باتومی گرجستان

pfyhxf37weajudk0hd10