تاریخ انتشار :پنج شنبه ۹ مهر ۹۴.::. ساعت : ۳:۵۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

عکس: سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

به گزارش قائم آنلاین،دموکراسی خواهان هنگ کنگی، اولین سالگرد انقلاب چتر و شکل گیری اعتراضات خیابانی دموکراسی خواهانه در این منطقه را گرامی داشتند.

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگسالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ

دیدگاه خود را به ما بگویید.